NewsBrowser - Dooley.Dk

News Browser
News Links
News.dooley.dk

or dooley.dk/news.htm

DK flag Velkommen til Dooley.Dk's Newsbrowser - Her er hurtig adgang til et begrænset antal nyhedskilder. Vi samler ikke alle nyheds links i internet verdenen. Vore ydmyge intention er at præsentere nem adgang til nogle få Danske og internationale "kvalitets" nyhedskilder. Dem vi ofte bruger selv! God fornøjelse. Til dem der er (over)følsomme i forhold til vores positionering (ofte fortolket som prioritering) af de præsenterede links, kan vi afsløre at der ikke er sorteret særligt i rækkefølgen. Faktisk, som en lille specialitet, er det jo sådan at vores "Åben 4 vinduer" funktion åbner med den sidstnævnte forrest! Vi anbefaler vores NEWS sektion for hurtig adgang til mange andre nyheds links.

Synspunkter... Vi har, selvfølgelig, vores egne meninger og vi er ikke nødvendigvis enige med de meninger der udtrykkes på de sider vi linker til. Vi kan lide at læse synspunkter, set fra flere sider. Links der begynder at udtrykke ekstreme synspunkter vil blive fjernet.

Pop-up dræbere... (som den funktion der bl.a. findes i Google toolbar til Internet Explorer) er et storartet produkt (vi bruger det selv, når vi bruger IE), men hvis du ikke tillader pop-ups på denne side/site, så vil kun en af dine valgte sider åbne. Det betyder, at hvis du vælger linket i overskriften "Åben 4 vinduer", da vil ikke alle dine valg nødvendigvis åbne.

Dooley.dk, 2003
UK flag Welcome to the Dooley.Dk Newsbrowser - This is fast access to a limited number of news sources. We do not collect every newspaper link in the (internet) world. Our humble intent is to present easy access to a few Danish and international "quality" news-sources. The ones we often use ourselves! Enjoy. For those sensitive to our positioning (often misinterpreted as prioritizing) of links presented, we can tell that not much sorting in the sequence is done. Actually, as a speciality, our "Open 4 windows" function opens with the last mentioned in front! We recommend our NEWS section for fast access to many more links on the subject.

Point of views... We have, of course, our own opinion and we do not necessary agree with opinions expressed on the sites we link to. We like to read point of views from different points. Links starting to express or promote extreme opinions will be removed.

Pop-up killers... (like the functionality found in Google toolbar, among others, for Internet Explorer) is a great tool (we use our self, when we use IE), but if you don't allow pop-ups on this page/site, only one of your chosen pages will popup/open. Meaning that, if you choose the headline "Open 4 windows" link, not all of your choices might fulfil to open.

Dooley.dk, 2003